zondag, maart 11, 2001

U hebt vast ook zon periode van buitenproportionele puntualiteit gehad. Bij mij viel die in de puberteit. Een paar minuten voor het hele uur zocht je, toen nog, Hilversum 1 op. Horloge in de aanslag en op het vijfde piepje de secondewijzer op de twaalf zetten. Later werd het op de derde pip. En het verstellen van de secondewijzer werd het resetten van de digitale secondenteller.

Hoe mooi was het om te ontdekken dat je horloge dan gelijk stond met de stationsklokken. Of dat de ingeblikte dame van 002, als je in een aanval van verspilzucht de tijdmelding belde, het eens was met de klok op TV vrdat de uitzending begon. Ongelofelijk.

De pips verdwijnen. Logisch. Verouderde technologie. Het volk hoeft ook niet meer in punctualiteit opgevoed te worden. En er zijn voor de liefhebber inmiddels zat mogelijkheden om achter de chte tijd te komen. Voor de nostalgie-minnaars onder ons blijven de pips hoorbaar in de tune die vanaf 1 april aan het NOS-radionieuws voorafgaat. Maar die kloppen, door de handmatige start van de tune, niet meer met de rest van de wereld. Tenzij er een buitenproportioneel punctuele technicus aan de knoppen zit.

De Electronic Highways is een wekelijkse nieuwsservice van Intercai. Sinds november 1998 schrijf ik een (bijna) wekelijkse column Binnenk@nt in de Electronic Highways.

Met een beetje geluk lees je hier iets recents, maar ik werk het zaakje hier niet zo vaak bij. Stuur me liever een mailtje, dan zet ik je met plezier op de verzendlijst en lees je bijna mee als ik schrijf . . . Een abonnement op de (hele) Electronic Highways is natuurlijk ook mogelijk: zie de colofon hiernaast. Of beter: http://intercai.com/nl/irc.

Lees Binnenk@nt in het Blogger archief

Lees Binnenk@nt van mei 2000 tot januari 2001

Lees Binnenk@nt van november 1999 tot april 2000

Lees Binnenk@nt van mei tot oktober 1999

Lees Binnenk@nt van november 1998 tot april 1999

Die hieronder vind ik zelf ook wel mooi.


Binnenk@nt vrijdag 7 januari 2000

Een journalist van een plaatselijk advertentieblaadje meldde van de week dat hij zich had laten opmeten bij TNO instituut "Technische Menskunde". Niet uit persoonlijk belang, maar omdat de industrie behoefte heeft aan maat-gegevens voor productontwikkeling. De Nederlandse jeugd is de langste ter wereld, en die consumenten moeten straks ook in hun spijkerbroek en achter het aanrecht passen.

In 20 seconden worden 750.000 meetgegevens per persoon vastgelegd, waaruit TNO straks gemiddelden gaat berekenen. En die gemiddelden leiden tot adviezen aan autostoel fabrikanten of over de beenruimte in de bus.

Twee dingen komen bij me op bij dit bericht. Allereerst verbazing. Naast de geautomatiseerde vastlegging van honderdduizenden gegevens nemen de onderzoekers ook nog een meetlatje ter hand om met potlood en papier nog eens 42 maten te registreren. Òf het één, òf het ander zou toch overbodig moeten zijn?

Daarnaast realiseer ik me dat "maat 38" weleens zou kunnen verdwijnen. "Doet u deze maar" vraagt mijn dochter straks bij C&A, wijzend op een kledingstuk in een vitrine. Achterin de winkel klinkt wat zoemen en even later komt de verkoopster aan met een jurkje dat in 750.000 dimensies op mijn dochter past. Of 42 dimensies, misschien.


Binnenk@nt vrijdag 24 september 1999

De Consumentenbond is niet blij met VNU's introductie van een "Ja/Nee" sticker voor e-brievenbussen. VNU belooft de wensen die via webadres http://yesorno.vnu.com opgegeven worden te respecteren. Geen spam, ongevraagde e-mail, meer voor wie niet wil. Maar, meent de Consumentenbond, voordat de e-sticker geplakt kan worden vraagt VNU de consument eerst nog even het hemd van het lijf.

Slim van VNU. En logisch. Wil zoiets werken dan moet natuurlijk een stichting met vertegenwoordigers van consumenten en producenten de registratie verzorgen. Onafhankelijk van de directe invloed van marketeers. Waarom neemt de Consumentenbond dat initiatief niet?

Daar zijn twee verklaringen voor. Een mogelijkheid is dat beleidsmedewerkers van de Bond nu druk bezig zijn met zo'n initiatief. En wellicht blijven ze daar nog jaren over vergaderen. De Consumentenbond heeft nog steeds wat stof uit de organisatie te schudden. Maar het zou ook kunnen dat ze heel verstandig besloten hebben zich afzijdig te houden. In een tijdgewricht waarin het praktisch onmogelijk blijkt om telefoonboek-databases te vullen met de abonneenummers van vijf GSM operators is een veel bredere brede "Ja/Nee" aktie tot mislukken gedoemd. En ik krijg trouwens toch nooit spam uit Nederland.


Binnenk@nt vrijdag 11 december 1998

Deze zomer stond ik voor de runestenen van Viking koning Harald Blauwtand. Harald was de tweede generatie van het koningshuis dat nog steeds Denemarken regeert. Met de Vikingen, die schaamteloos de schedels van hun overwonnenen als drinkbekers gebruikten, was het eigenlijk gedaan nadat Harald de Denen tot het Christendom bekeerde. Het Christendom bracht het Latijnse schrift, maakte de runetekens tot primitief en verouderd en maakte van Denemarken uiteindelijk een Europese natie.

Tien eeuwen later zijn wij de Vikingen. We bedienen ons van mobiele en vaste telefoons, computers en parkeerkaartlezers, PIN-automaten en PDA's, Chippers en Chipknips, polshorloges en pacemakers, televisies en thermostaten. Een reeks van apparaten die soms moeizaam met elkaar in contact te brengen zijn, maar meestal schaamteloos elkaars functies verdubbelen zonder zich bewust te zijn van een buitenwereld. Bluetooth wil het Latijnse schrift maken dat uiteindelijk tot de Verlichting zal leiden. Wie weet leven we aan het einde van de prehistorie.

"Ericsson ziet SIM-kaart als serieuze concurrent Chipper en Chipknip" elders in deze Electronic Highways

Harald Bluetooth: http://www.geocities.com/TheTropics/4597/den2.htm
Bluetooth consortium: http://www.bluetooth.com


Electronic Highways

C O L O F O N

Electronic Highways is een uitgave van Intercai Telematics Consultants. Electronic Highways verschijnt iedere week en wordt zowel elektronisch via Internet email, alsook op papier verspreid.

ISSN: 1387-3377 (papieren versie)
ISSN: 1387-3385 (e-mail-versie)

Een abonnement kost fl.950,- per jaar in geval van levering op papier en fl.750,- per jaar (excl. btw) bij levering via Internet e-mail.

Abonnementen en adreswijzigingen: Intercai Nederland
Loek Penders
Postbus 9256, 3506 GG UTRECHT
fax: 030 2610 774
e-mail: l.penders@intercai.nl

Redactie
Edward Orbons, Manon Beuken, Margriet Driessen, Titus Mars

Eindredactie Loek Penders

Samenstellers zijn zich bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.

Copyright © Intercai Nederland B.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intercai Nederland B.V. hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


Home
Mail
Poging tot bijblijven met Blogger